WEB GRAFİK TASARIMI TANIMI

Web siteleri, son derecede geniş ve kapsamlı, iletişim, enformasyon, yayın, araştırma, öğrenim, paylaşım, tanıtım, alış-veriş, ticaret, sosyalleşme, eğlence olanakları sağlamaktadır. Dolayısıyla, web siteleri, gündelik gerçeğin rutin bir boyutu haline gelmiştir.

İnternet kullanıcıları, web sitelerini bilinçli ya da rastlantısal olarak seçer. Bu bir arz-talep durumudur. Böylece bir web sitesinin başarısı, doğal olarak kalitesiyle doğru orantılıdır. Bir web sitesi için başlıca kalite faktörleri şunlardır:

Zengin ve doğru bir içerik, güzel ve uyumlu bir biçimsel tasarım, hızlı ve kolay erişim, site içi ve site dışı hızlı ve sorunsuz navigasyon olanağı, kullanıcı dostu olma, mobil uyumluluk, sorunsuz kullanılabilirlik, optimizasyon özelliği.

Böylece bir web sitesi inşa edilirken, web tasarım işlem ve süreçleri ile grafik tasarım ilkeleri ve organizasyonu içiçe geçmiştir. Yanı sıra web grafik tasarım, kendi içinde web teknolojisi, dijital teknoloji, grafik sanatı, kitle iletişimi, reklâm sektörü, yeni medya gibi birçok alandan beslenen, disiplinler arası bir yapıya sahiptir.

Bu bağlamda web grafik tasarımın iki temel bileşeni bulunur: Web teknolojisi ve grafik tasarım estetiği. Böylece web grafik tasarım için, bu iki bileşenin interaktif bir şekilde belirlediği, küresel olarak kabul gören bir dizi fonksiyonel kalite faktörü vardır.

Web grafik tasarımı, bir web sitesinin görsel yapısının inşasıdır. Grafik tasarımının stili, o sitenin anlamını tanımlar, amacını ve işlevini yansıtır. Bir web sitesi, kullanılmaya başladığın- da, bu, bir sonuç değil bir sürecin de başlangıcıdır. Çünkü inovatif gelişmelere ve kullanıcı gereksinimlerine göre, web sitesi, işleyiş ve estetik olarak optimize edilmelidir. Bu bağlamda, SEO (Search Engine Optimization/Arama Motoru Optimizasyonu) çalışmaları büyük öneme sahiptir.

Genel olarak üç çeşit web sitesi vardır:

  1. Kişisel,
  2. Kurumsal,
  3. Ticari.

Bu sitelerin özellikleri, edu, gov, com v.b. gibi adres eklentilerinden anlaşılır.

Günümüzde herkes bir web sitesi kurabilir. Ama profesyonel ölçülerde web tasarımı ve web grafik tasarımı, bir ekip işidir. Bu ekibin çekirdek kadrosu, grafik tasarımcı, web geliştirici ve web uzmanından meydana gelir. Grafik tasarımcı, web sitesinin görsel tasarımını gerçekleştirir. Web geliştirici, bu tasarımı kodlar, web uzmanı, tasarım süreci ve işlemleri ile birlikte güncelleme çalışmalarını organize eder, sitenin kullanılabilirliğini denetler.

Bir web sitesi ile ilgili olarak web tasarım ve web grafik tasarımdan söz edildiğinde, çoğunlukla web tasarım diye genelleme yapılmakta, ikisi arasında-ki fark belirsiz hale gelmektedir. Dolayısıyla bu iki kavramın tanımlanması gerekir. Buna göre:

Web Tasarım

• Genel anlamda bir web sitesinin içeriğinin inşasıdır.
• Web sitesinin web üzerindeki konumu ve kapasitesinin saptanması, web sitesinin grafik tasarımının kodlanması, İnternet’e yüklenmesi ve sitenin Web’deki konumuna göre optimizasyon sağlanması işlem ve süreçlerini kapsar.
• Web tasarım ve web grafik tasarım interaktif ve eş zamanlı bir şekilde yürütülür.
• Web tasarım, web grafik tasarımı içerir.

Web Grafik Tasarım

• Genel anlamda bir web sitesinin içeriğinin grafik tanımı ve görsel tasarımıdır.
• Web grafik tasarım, fonksiyonel bir estetiği temsil eder.
• Web grafik tasarım, bir sitenin içeriği ve teknik özelliklerine göre grafik elemanları seçmek, grafik sanatı ilkeleri ve deneyimi, hayal gücü ve yaratıcı bir anlayışla bunları yorumlamak ve kurgulamaktır.
• Web grafik tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımıdır.

Web Projesi Tasarımı

Bir web projesinin tasarım unsurlarını ve inşasını şu şekilde görselleştirebiliriz:

Web Projesi
Web Projesi Tasarımı

Web Sitesi Çeşitleri

Genel olarak üç çeşit web sitesi vardır:
1. Kişisel,
2. Kurumsal,
3. Ticari.
Bireyler, kişisel web sitelerinde, ilgi alanlarına göre, profesyonel ya da amatör, çalışmalarını, yazılarını, yapıtlarını, hobilerini, üretimlerini sergileyebilir; Yanı sıra sosyal, sanatsal, kültürel, politik görüşlerini açıklayabilirler. Bu tip siteler için web grafik tasarım konusunda, kişisel beğeni ilk plândadır.
Kurumsal web siteleri, ilgili kurum ya da kuruluşların faaliyet ve amaçlarına göre sektörel olarak gruplanır. Bu sitelerin özellikleri, adres eklentilerinden anlaşılır:
• gov: resmi kurumlar
• edu: eğitim kurumları, üniversiteler
• ac: kimi ülkelerde akademik kurumlar
• org: ticari olmayan kuruluşlar
• com: ticari kuruluşlar
• mil: askeri kuruluşlar
• int: uluslararası kuruluşlar.
Bu tip siteler için web grafik tasarım, kurumsal işlev ve amaçları doğrudan yansıtacak bir stil üzerinden geliştirilir. Örneğin bir devlet kurumunun web sitesi ağırbaşlı ve yalın bir estetiğe sahip iken, bir müzenin sitesi, eğlenceli, ritmik, rengârenk bir görünüm sergileyebilir.

Ticari siteler, küçük işletmelerden uluslararası holdinglere, eğlence sektöründen akademik kurumlara çok geniş bir kapsama sahiptir. Yanı sıra, herhangi bir site, pazarlama stratejileri, ekonomik çıkarlar ve reklâm sektörü dolayısıyla ticari hale gelebilir.

Web Sitesi Tasarım Ekibi

Günümüzde hazır web sitesi kitleri, kolaylıkla İnternet’ten indirilebilir ve hazır şablonlar kullanılarak bir web sitesi kurulabilir. Bununla birlikte profesyonel olarak tasarım, bir proje ve ekip işidir. Web tasarım ekibinin çekirdek kadrosu üç elemandan oluşur:

  • Grafik tasarımcı (graphic designer)
  • Web geliştirici (web developer)
  • Web uzmanı (web master)

İlk aşamada, grafik tasarımcı, bir sanatçıdır; web geliştirici, bir yazılımcıdır; web uzmanı ise bir işletmeci ve halkla ilişkiler uzmanıdır. Grafik tasarımcı, web sitesinin arayüz estetiğinden; web geliştirici, web sitesinin işlevselliği ve kullanılabilirliğinden; web uzmanı, müşteri ve müşteri temsilcisi ile ilişkilerden, genel olarak projenin koordinasyonundan, güncelleme ve optimizasyon çalışmaların- dan sorumludur.

Çekirdek kadronun yanısıra, müşteri temsilcisi, proje yöneticisi, koordinatör, içerik editörü, multimedia tasarımcı, yazılım uzmanı, grafiker, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, mobil strateji uzmanı, cloud mimarı, sanat yönetmeni, seo uzmanı gibi elemanlar da yer alır. Bu elemanlardan, profesyonel formasyonun yanı sıra interdisipliner bir vizyona, inovatif duyarlılığa ve ekip ruhuna sahip olmaları beklenir.

kaynakça; Anadolu Üniversitesi Web  Grafik Tasarımı Kitabı

Bir Cevap Yazın