Web Grafik Tasarım Kalite Faktörleri ve Standartları

Bir web projesi için grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Web grafik tasarım alanında sık sık geçen ve Bill Gates’e (1955) ait “İçerik kraldır!’’ ifadesi (1996), daima gündemde tutulmalıdır. Zayıf, hatalı ya da eksik bir içerik, sitenin güvenilirliğini
 • Bauhaus üyelerinden Ludwig Mies van der Rohe’nin (1886-1969) ‘’Ne kadar az o kadar iyi’’ ifadesi (1947), daima gündemde tutulmalıdır.
 • Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını yansıtmalıdır.
 • Web sitesinin grafik tasarımı ve stili, bireysel ya da kurumsal kimliğin ve stilin bir uzantısı olarak düşünülmelidir.
 • Grafik tasarımı, web sitesinin işlev ve amacını anlaşılır ve yalın bir şekilde yansıtan bir estetik geliştirmeli ancak yalınlık ve sıradanlık arasındaki fark ayırt
 • Bir web sitesinin grafik tasarımı, “özgün’’ olmalıdır.
 • Web grafik tasarımının enerji kaynağı, hayal gücüdür. Dolayısıyla, taklit uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 • Bir web sitesinin başarısı, tıklanma sayısıyla doğru orantılıdır. Ziyaretçi, bilinçli bir kullanıcı ya da rastlantısal bir gezgin olabilir.
 • Web’de navigasyon hızı daima ön planda geçer. Bu nedenle site içi ve site dışı erişim ve kullanılabilirliği yavaşlatıcı tasarım unsuru ve sunumlarından kaçınılmalıdır. Sanatsal gösterişten uzak durulmalı, genel olarak yoğun ve çok yer kaplayan görsel, animasyon, müzik ve ses efektleri ile sıkıcı, karmaşık açıklama metinleri kullanılmamalıdır.
 • Grafik tasarım, mobil uyumlu olmalıdır.
 • Web sitesi, bütününde dengeli ve düzenli bir görünüm sergilemelidir.
 • Kullanıcı arayüzü, ekstra bir reklam panosu ya da ekranına Bu nedenle kullanıcıya cazip gelecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Tasarımda her türlü yazı kolayca okunabilmelidir. Bu nedenle yazı fontu ve puntosu gibi tipografik seçimler yaparken, standart seçimlere önem verilmeli, öykünmeden kaçınılmalıdır.
 • Grafik tasarım için kullanılan metinlerde, uzun cümlelerden, gereksiz ifadelerden, karmaşık terminolojiden, görece kelime oyunlarından, herkesin bildiği varsayılan anlaşılmaz kısaltmalardan (acronym) kaçınılmalıdır.
 • Yazı ve zemin ilişkisi açısından ve sitenin bütününde renk kullanımı, algı ve tercih açısından çok önemlidir. Bu nedenle renk seçimi ve kombinasyonu, genel olarak hoşa gidecek şekilde düzenlenmeli, web sitesinin işlev ve amacı ile uyumlu olmalıdır.
 • Genel olarak renk konusu, her bir proje için ayrı bir araştırma Renk ikonografisi ve renk psikolojisi bize yardımcı olabilir. Yanı sıra klasik grafik tasarım örnekleri ile ilgili başarılı web tasarım örneklerini incelemek yararlıdır.
 • Web kullanıcıları, birbirlerinden çok farklı yapı ve profillere Herkes aynı zekâ düzeyi, bilgi ve deneyime sahip değildir. Dolayısıyla web grafik tasarımı, ‘’kullanıcı dostu’’ bir anlayışla düzenlenmelidir. Menüde, yardım, arama, site haritası, sıkça sorulan sorular gibi bölümler bulunmalı, gerekli ve sorunsuz ulaşılan içsel ve dışsal linkler verilmelidir.
 • Grafik tasarım planlamasında, engelli internet kullanıcılarının gereksinimleri gözetilmelidir.
 • Web grafik tasarımı, ritmik bir şekilde günceli temsil Bu nedenle web grafik tasarımcı, sanatsal trendleri, teknolojik gelişmeleri, reklâm sektöründeki yenilikleri yakından ve bilinçli olarak takip etmeli ve değerlendirmelidir. Kısacası demode donanım, yazılım ve tasarım, demode vizyon demektir.
 • Kaliteli bir web grafik tasarımcısı olmak için dijital okur-yazarlık formasyonuna sahip olunmalıdır.

WEB GRAFİK TASARIM KALİTE STANDARTLARI

Web grafik tasarım, bir iletişim ve hizmet sektörüdür. Buna göre, J.Cox ve B.G.Dale, kalite standartlarını, “Amacın netliği, tasarım, erişilebilirlik, hız, içerik, müşteri hizmeti” olarak sıralamaktadır ve bu bağlamda “tasarım” faktörüne şu şekilde odaklanılmaktadır:

 • Linkler: Bir web sitesinde linkler, navigasyonu düzenler. Bu nedenle, geçerli linkler verilmeli, bunlar hızlı ve kolay ulaşılabilir nitelikte olmalı, kullanıldığı zaman renk değiştirmeli dolayısıyla karışıklık olmamalıdır.
 • Tutarlılık, menü ve site haritaları: Web sitesinin sayfaları arasında tutarlılık olmalı, menü doğru ve anlaşılır bir yapıya sahip olmalı; site haritası, site içi navigasyonu sağlamak üzere yer almalıdır. Dolayısıyla kullanıcı, sitede aradığını bulmalı ve memnun olmalıdır.
 • Sayfalar, metin ve tıklamalar: Web site- sinin sayfaları kısa ve mümkün olduğunca az sayıda olmalıdır. Dolayısıyla kullanıcı, sitede işlerini kolayca
 • İletişim ve geri bildirim: Kullanıcı, sitede bir işlem hatası yaptığında uyarılmalı, kullanım sıklığına göre güncelleme yapılmalıdır. Sitenin hızını kesecek şekilde çoklu grafik ve animasyon kullanılmamalıdır.
 • Arama: Kullanıcı, web sitesinde kolayca, kafası karışmadan araştırma yapabilmeli, sitenin işleyişi ve dil kullanımı, buna göre düzenlenmelidir.

Form doldurma: Kullanıcı, bir web sitesine kaydolduğu, sipariş verdiği ya da herhangi bir işlem yaptığı zaman bunu kolayca, ayrıntılara takılmadan yapabilmelidir.

Web grafik tasarım ile ilgili fonksiyonel ve sektörel kalite faktörleri, teknik ve estetik olarak uluslararası sistem standartlarına göre interaktif bir şekilde tanımlanır ve geliştirilir. Bu konuda başlı- ca iki kuruluş, W3C (World Wide Consortium/ Dünya Çapında Ağ Birliği) ve ISO’dur (International Organization for Standardization/ Uluslararası Standartlar Organizasyonu).

W3C, HTTP (iletişim), URL (kaynak), HTML (dil) teknolojilerini kapsar. HTML ve CSS konusunda sürekli araştırma yapar, yeni versiyonlarını- HTML 5 ya da CSS 3 gibi- geliştirir ve web standartlarını küresel olarak paylaşır. Yanı sıra, web belgelerinin geçerliliğini saptamak üzere İşaretleme Onay Servisi (Markup Validation Service) vermektedir. ISO kalite standartları, gündelik yaşamımızda sık sık karşımıza çıkmaktadır. ISO kalite standartlarına sahip olmak, herhangi bir sektörde,

ürün, hizmet ya da sistemin uluslararası kalitesinin bir göstergesi ve garantisidir. ISO standartları, kullanılabilirlik bağlamında teknolojik ölçütler sunar; bunun dışında, teknik ya da estetik olarak bir üre- timin nasıl yapılacağına ilişkin rehberlik vermez. Web tasarım ve web grafik tasarımı ile ilgili birçok ISO standartı geliştirilmiştir. Örneğin: ISO 9241- 151: 2008 kategorisi, kullanıcı arayüz tasarımı için: Yüksek düzey tasarım kararları ve tasarım stratejisi, içerik tasarımı, navigasyon ve arama, içerik sunumu konularına odaklanmıştır.

kaynakça; Anadolu Üniversitesi

Web  Grafik Tasarımı Kitabı

Bir Cevap Yazın