SinErmis Token Algoritma Çalışması

Ekonomi üretim ve tüketim arasında ki ilişkidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan her türlü faaliyeti içerir. İhtiyaçları karşılayacak olan malların üretim ve tüketim faaliyetlerini inceleyen, sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasını araştıran sosyal bir bilimdir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.

Kapitalizm ve Artı(k) değer

Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Serbest piyasa ekonomisi olarak 16. yüzyılda çıkmıştır. Kapitalizm

Özel mülkiyet,
Sermaye birikimi,
Ücretli emek ve
Rekabetçi pazarları

içerir. Kapitalist piyasa ekonomisinde, karar verme üretim faktörleri sahipleri tarafından belirlenir. Malların fiyatları ve dağıtımı ağırlıklı olarak piyasadaki rekabet tarafından belirlenir.

Artı(k) değer: İşcinin ücretinin karsiligindan fazla ürettigi değerdir. Artı değerin tamamına sermaye tarafından el konulması, toplumun gelişimi için kullanılmaması Kapitalizmin sürdürülemez bir ekonomik sistem olduğunun göstergesidir.

Kaynak Bazlı Ekonomi

Kaynak bazlı ekonomi de tüm kaynakların, doğrudan nüfusun hayatını daha iyi bir hale getirmek amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Para, kredi, takas ya da benzeri hiçbir borç ve kölelik şeklini kullanmadan, insanların ihtiyaçları olan her şeye erişimini sağlamayı hedefleyen ekonomik modeldir. Jacque Fresco tarafından geliştirilmiştir. Endüstriyel tasarımcı, mucit, yazar ve aynı zamanda bir fütürist olan Jacque Fresco, Paradan ziyade kaynaklara bağlı olan bir ekonomide, hayatın ihtiyaçlarının rahatça üretilebileceği, herkes için çok yüksek bir yaşam standardının sağlanabileceğini düşünmüştür.

İnsanlığın gelişimi için para yerine kaynakların kullanmasını hedefleyen bu modele göre, dünya üzerindeki yoksulluğun, kıtlığın, toplumdaki her türlü yozlaşmanın, suçun ve savaşların nedenini, günümüz dünyasının toplumun yararına olan teknolojik gelişmeleri bilinçli bir şekilde yavaşlatan kar bazlı ekonomik sistemdir. Topraklar, fabrikalar ve diğer kaynaklar var olduğu sürece, üretmek istenilen her şey üretilebilir ve maddi ihtiyaçlar karşılanabilir. İnsanlığın esas ihtiyacı olan para değil, hayatın ihtiyaçlarına ulaşabilmektir.

Fresco, Dünya’daki doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının modern teknolojiyle akıllıca kullanılması durumunda tüm insanlar için yeterince bol olduğunu savunur.

Türkçe Dil Seçeneği Mevcuttur, ayarlar bölümünden seçiniz.

 İnsanlığın İhtiyaçları

İnsanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir algoritma geliştirmek için, ilk önce bu ihtiyaçların neler olduğu belirlenmeli. Yeryüzünde bu problemin cevabı olarak genel kabul gören “İhtiyaçlar hiyerarşisini” inceleyelim. Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından, 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış 5 ana kategori şunlardır.

 

Günümüz dünyasında bu kriterlerin tüm insanlık için eksiksiz yerine getirilmesi için çözülmesi gereken asli problemSürdürülebilir Temiz Enerjidir. Enerji probleminin ortadan kalkması, İnsan-Makine Düğümleri işbirliğinde, daha fazla iş gücü ve daha fazla üretim anlamına gelir.

Bilgi Toplumunda Enerjinin kaynağı,  algoritmalar dır. İhtiyaçlara karşılık verimli bir çözüm üreten Algoritma doğal bir biçimde değer üretir.

Algoritma: Bir sorunun çözümünü gösteren yola denir.  Toplumsal yaşam dediğimiz süreç, binlerce yıl içinde milyarlarca algoritma üretmiş ve kendisini bu birikimle oluşturmuştur. Bir sorunun çözümü için geliştirilen bir algoritma tüm toplumsal yapının ileri doğru sıçramasını sağlayacak ve yeniden re-organize edecek bir değer üretimi demektir.

Sırasıyla Tarih içerisinde bu durumu örneklemek gerekirse şu veriler ile karşılaşırız. İlk olarak “Yazı”nın bulunması ile bilginin depolanması bir değer olarak kabul edilmişti ve bir çok problemi çözmüştü. Binlerce yıl sonra “Gazete”nin, Ansiklopedinin ve İnternetin icadı ile devam eder. Yazının bulunması toplumsal ve ekonomik yapıyı ne kadar yavaş değiştirdiyse. İnternet icadıyla toplum ekonomik ve sosyolojik açıdan yeniden bir gelişim göstermiştir.

Blockchain değerlerinin, toplumsal dönüştürücü değerler olduğunun göstergesi….

Blockchain teknolojisi üzerine Kaynak Bazlı Ekonomi oluşturma çabası. Kaynak Bazlı Ekonomi Jacque Fresco tarafından oluşturulmuş “Öncelikli hedefi Toplumun İhtiyaçlarını karşılamak olan bir projedir.” Paranın olmadığı yerine sermaye olarak kaynakları alan bu proje yeni bir ekonomik model önerir.

Blockchain akıllı sözleşmeleri kullanılarak Kaynak Bazlı Ekonomi amaç haline getirilmeli ve uygulamaya konmalıdır. Kendi kendine yetebilen enerji ve gıda ihtiyacını kendisi karşılayan yerleşkeler kurulabilmesi için bir topluluk oluşturma çabası olan SinErmiş Projesi bu konuda herkesi gönüllülük prensibi altında çalışmaya davet ediyor.

SinErmiş Proje Hedefleri

  1. SinErmiş Ağını Oluşturmak.
  2. SinErmiş Yerleşkeleri Kurmak.

SinErmiş Topluluğu bu hedefleri yerine getirmek için bir araya gelmiş özgür ve gönüllü bireylerden oluşur. Topluluk sinermis.xyz web sitesi aracılığıyla fikirlerini geliştirir ve kamuoyuna sunar. Bu metin topluluk üyeleri tarafından  güncellenebilir.

SinErmiş Proje Metni 1.0

umarım devam edecektir. Katkı sağlamak, eleştirmek isteyen yorumlarda fikrini belirtebilir.

 

Rich Tron Wallet

Sinermis White Paper

Bir Cevap Yazın