İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA NEDİR?

Programlamanın 1801 yılında Joseph Marie Jacquard’ın dokuma tezgâhındaki işlemleri otomatikleştirmek adına ürettiği delikli kartlar ile başladığı söylenebilir. Programlama, bilgisayarların gelişmesiyle ilerleme kaydetmiştir. İlk bilgisayar ENIAC, altı bayan operatör tarafından programlanıyordu. Programlama yöntemi ise elle takılıp çıkarılan fişler, kablolar ve kumanda edilen düğmelerdi. Bilgisayar dili olarak bilinen ve ikili kodlamaya (1 ve 0) sahip programlamanın yapısı bilgisayarın işlevlerinin gelişmesi ile değişmiş ve dönüşüm yaşamıştır. İlk programlama dili olarak bilinen Assembly dili 1 veya 0 ile tanımlanan kodlama yapısından kelimelerle ifade edilen yapılara dönüşmüştür. Programcının Assembly dilinde yazdığı “Load, Add, Store” gibi komutları bilgisayarlar arka planda Assembler adı verilen programlarla yine 1’lere ve 0’lara dönüştürmeye devam etmektedir. Fakat programcı artık bu kısımla ilgilenmemektedir. Assembly dilinden sonra kodlamayı veya programlamayı kolaylaştıran BASIC, FORTRAN, COBOL, Pascal, C/C++ ve Java gibi programlama dilleri geliştirilmiştir. Programlama dillerinde bu şekilde değişim ve dönüşüm yaşanırken bilgisayarların kendi aralarında haberleşebilmelerini sağlamak amacıyla internet teknolojileri de gelişme kaydetmiştir.


İnternet teknolojisi, savunma sanayiinde kullanılmak üzere ortaya çıkmış olsa da zamanla herkesin kullanımına açılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda WWW ve HTML teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet

hızla yayılmıştır. Uluslararası bir gerçek zamanlı istatistik projesi olan Internet Live Stats verilerine göre dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 3.7 milyara ulaşmıştır. İnternetin kullanımı yaygınlaşırken internet tabanlı programlama dilleri de hızlı bir gelişim göstermiştir.

Programlama dillerinin yapılarına bakıldığında; alt seviye programlama dilleri, orta seviye programlama dilleri ve üst seviye programlama dilleri olarak gelişim gösterdikleri söylenebilir. Günümüze kadar 2500’den fazla programlama dili geliştirildiği bilinmektedir. Seviyelere göre geliştirilen programlama dillerinin yapıları farklılık gösterse de herhangi bir seviyede olan kullanıcılar bu programlama dillerinden yararlanabilmektedir.

İnternet tabanlı programlamanın tarihine bakıldığında 25-30 yıllık bir geçmişinin olduğu görülmektedir. Fakat bu kısa sürede çok çeşitli internet tabanlı programlama dilleri geliştirilmiştir. İnternet tabanlı programlamanın ilk yıllarında statik Web sayfaları geliştirmeye olanak sağlayan HTML bulunmakta iken; takip eden yıllarda dinamik

Web sayfaları geliştirebilmek amacıyla PHP ve ASP gibi internet tabanlı programlama dilleri geliştirilmiştir. Uzmanlık bilgisi gerektiren internet tabanlı programlama zamanla uzman olmayan kişilerin de kolaylıkla Web sayfaları geliştirmesine olanak sağlar duruma gelmiştir. Günümüzde internet tabanlı programlama hakkında az bilgisi olan kişilerin dahi Web tasarımı ve kodlama için kolaylıkla kullanabildiği uygulamalar bulunmasına rağmen internet tabanlı programlama önemini kaybetmemektedir. Çünkü bu tür paket uygulamaların da geliştiricileri, internet tabanlı programlama bilgisine sahip insanlardır.

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA NEDİR?

Program, belirli bir işin belirli bir düzen içerisinde yapılmasıdır. Bu düzen genellikle algoritmik yapıyla sağlanmaktadır. Elektronik devrelere sahip cihazların belirli görevleri yapabilmesi için o görevlerin nasıl yapılacağını bilmeleri gerekir. Burada karşımıza programlama kavramı çıkmaktadır.

BİLGİ: Programlama

Üzerinde elektronik devreleri bulunan cihazların belirli görevleri yerine getirmesi için yazılan, algoritmik yapıda olan ve bir programlama dili ile yazılmış olan komutlar dizisidir.

Programlama yaparak cihazlara ne yapması gerektiği bilgisi verilir. Cihazlar da o görevleri programlama içerisinde bulunan komutlara göre gerçekleştirir. Diğer bir ifadeyle elektronik cihazların ne yapması gerektiği programlama ile belirlenmektedir. Programlamanın tarihçesine bakıldığında dokuma tezgahlarında kullanılan delikli kartlar (Resim 1.1) karşımıza çıkmaktadır.

BİLGİ: Delikli kartlar

Programlamanın ilk örneğidir. Dokuma tezgâhlarında değişik şekillerde dokuma yapılabilmesi için geliştirilmiş kartlardır.

Delikli kartlar ile dokumada çeşitli şekiller kolaylıkla yapılabilmektedir. Farklı tasarımları içeren delikli kartlar dokuma tezgâhlarına takılarak dokumalar gerçekleştirilmiştir. 19. yüzyılda dokuma tezgahlarını denetlemekte kullanılan delikli kartlar 20. yüzyılda önce hesap makinalarında ve sonra bilgisayarlarda kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla bilgisayar teknolojileri gelişme kaydetmiş ve programlama yapısı elektronik ortama geçerek farklı bir hal almıştır. Bilgisayarların aralarında iletişim kurmaları için geliştirilen internet teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte internet tabanlı programlama dilleri de gelişim göstermiştir.

Web tarayıcısı ile açılan Web sitelerinin her sayfasının arka planında çeşitli kodlar bulunmaktadır. Bu kodlar, bilgisayarda bazı

Web tarayıcısı ile açılan Web sitelerinin her sayfasının arka planında çeşitli kodlar bulunmaktadır. Bu kodlar, bilgisayarda bazı işlemleri yapmak amacıyla geliştirilen programlama dilleri gibi yapılara sahiptir. Web sayfalarının gördüğümüz ekran görüntüsü arka planda işleyen, görmediğimiz bir kodlama altyapısına sahiptir. Bu arka planda işleyen yapının Web tarayıcılarında görüntülenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi için kodlamalarının yapılması internet tabanlı programlama dilleri ile gerçekleştirilmektedir.

BİLGİ: İnternet tabanlı programlama dili

Web sitelerinin geliştirilmesi ve Web tarayıcılarda sorunsuz bir şekilde görüntülenebilmesi için geliştirilen programlama yapısıdır.

Bir Cevap Yazın