Bulut Tabanlı Yayıncılık ve Yardımcı Araçlar

Bulut tabanlı yayıncılık bulut bilişim teknolojisi kullanılarak yayınların oluşturulması işlemidir. İngilizce “Cloud Based Publishing” kavramının Türkçe karşılığı olan bulut tabanlı yayıncılık, herhangi bir platforma bağımlı olmaksızın web ağı üzerinden bilgisayar yardımıyla yayınların oluşturulması, görüntülenmesi, saklanması ve düzenlenmesidir.

Tanımdaki bulut kavramı, internet ağı anlamına gelmektedir. Bulut tabanlı yayıncılığın daha iyi anlaşılabilmesi için bulut bilişim kavramından bahsetmekte yarar vardır. Bulut bilişim, hem internet üzerinden hizmet (depolama, veri yönetimi, iletişim vb.) olarak sunulan uygulamalara hem de bu hizmetleri sağlayan donanım ve yazılım altyapısına verilen bir isimdir.

Bir başka ifadeyle bulut bilişim, teknolojik platform farkı gözetmeksizin bilişim aygıtlarının birbirleriyle iletişimini, bilgi paylaşımını ve sistem üzerinden işlem yapılmasını sağlayan bir hizmettir. Web teknolojilerde yaşanan hız ve kapsam yönündeki gelişmelerle birlikte giderek artan bir biçimde kullanılan bulut bilişim, başlangıçta bir depolama hizmeti olarak kullanılsa da günümüzde bilişim kaynaklarına sahip olmayan kurumların sadece ihtiyaç duydukları anda bilişim kaynaklarının kiralanarak kullanılmasını da mümkün kılmaktadır.

Bulut Bilişim ve Yayıncılık

Yayıncılık açısından bakıldığında bulut bilişim sayesinde bir web kullanıcısı, sadece internet bağlantısı olan teknolojik bir cihaz aracılığıyla istediği yayınları oluşturabilmekte, sanal alanlarda depolayabilmekte, indirmeden düzenlemeler yapabilmekte ve diğer kullanıcılarla paylaşa bilmektedir. Bunun için tek yapması gereken bu hizmetlerin kiralanması veya kullanıcı kaydı yapılarak üye olunmasıdır.

Bulut tabanlı yayıncılık hizmetinin web kullanıcılarına sunduğu en önemli özellik, web ağı üzerinden istenilen platform aracılığı ile ulaşılabilir olmasıdır. Bir diğer özellik ise, verilen hizmetin web tarayıcıları üzerinden gerçekleştiriliyor olması nedeniyle oluşturma, depolama, düzeltme gibi işlemlerin aynı platform üzerinde yapılabilmesidir. Ancak, bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinin web kullanıcılarına bunların dışında da sunduğu kolaylıklar bulunmaktadır.

Bunların başında ise sürükle-bırak yöntemi veya çeşitli simülasyon araçları ile kullanıcıların tasarımlarını kolay bir biçimde hazırlaması gelmektedir. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar karmaşık birçok işlemi (örneğin 3D modelleme) kolaylıkla yaparak istediği ürünü tasarlayabilmekte, tasarımı üzerinde düzeltmeler yapabilmekte ve olası senaryolara özgü durumları modelleyerek karar verebilmektedir.

Günümüzde mühendislikten medya ve eğlence sektörüne, görsel tasarımdan eğitim sektörüne kadar birçok sektöre özgü çeşitli hizmetlerin bulunduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinde yer alan sosyal medya desteği sayesinde kullanıcılar hazırladıkları yayınları başka bir aracı hizmete gereksinim duymadan çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşabilmektedir.

Bu durum, kullanıcıların hazırlamış oldukları ürünleri takipçileri, arkadaşları veya meslektaşlarıyla paylaşarak web üzerinden yayınlanmasını sağlamakta ve onların görüşleri, beğenileri veya yorumları doğrultusunda ürünlerin veya tasarımcının gelişimini mümkün kılmaktadır.

Günümüzde web yayıncılığı amacıyla da kullanılabilen birçok bulut tabanlı yayıncılık araçları bulunmaktadır. Bu nedenle, bu bölümde çeşitli web yayınları oluşturma sürecinde yararlanılabilecek ve bulut bilişim altyapısını kullanan yardımcı araçlardan bahsedilecektir. Bu kapsamda, web yayınlarının temel elemanları olan resim, video, animasyon gibi öğelerin bağımsız ve ücretsiz olarak web ağı üzerinden nasıl oluşturulacağı ve nasıl düzenleneceği konuları anlatılacaktır. Bunun için, görsel oluşturma ve görsel düzenleme amacıyla kullanılabilecek Pixlr web uygulaması, video oluşturma ve düzenleme için kullanılabilecek WeVideo web uygulaması ve animasyon oluşturma amaçlı kullanılabilecek PowToon web uygulaması tanıtılacaktır.

Bir Cevap Yazın