Adobe InDesign nedir?

Adobe firmasının ürettiği çok yönlü bir masaüstü yayıncılık yazılımı olan InDesign, hem basılı, hem web, hem de dijital yayınlar üretmek için kullanılan güçlü bir yazılımdır. Günümüzde masaüstü yayıncılık alanında en çok tercih edilen yazılımlardan biri olan InDesign kullanarak kartvizit, broşür, el ilanı gibi tek sayfalık yayınlar hazırlanabildiği gibi gazete, dergi, kitap gibi çok sayfalı yayınlar da hızlı ve kolay bir biçimde hazırlanabilmektedir.

Yazılımın içerisinde bulunan sayfa tasarım ve mizanpaj araç seti ile basılı kitap, dergi veya broşürler, masaüstü veya mobil cihazlarda çalışan dijital yayınlar, iPad uygulamaları ve etkileşimli dijital yayınlar gibi pek çok web yayını oluşturulabilmektedir. Ayrıca özellikle son yıllarda yaygınlaşan mobil cihazlara birlikte elektronik yayıncılık anlamında önemli yenilikler getirerek dijital yayınların etkili bir biçimde geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Özellikle dijital aygıtlar için hazırlanan çalışmalara eklenen ses, video, animasyon, slide show gibi özellikler ile etkileşimli web yayınları oluşturulabilmektedir. Lisanslı bir yazılım olan Adobe InDesign programı, günümüzdeki son sürümü olan Adobe CC ailesinin bir bileşeni olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Adobe InDesign yazılımı Adobe firmasının web sayfası üzerinden kolaylıkla satın alınabilmektedir. Türkçe dil desteği ve farklı işletim sistemleri (Windows, MacOS) versiyonları olan yazılım aynı zamanda Adobe grubu içerisinde ki diğer yazılımlarla entegre bir biçimde çalışmaktadır.

Bilgisayara yüklenen Adobe InDesign programı çalıştırıldığında ilk olarak açılış ekranı gelmektedir. Bu ekranda daha önce oluşturulmuş ve üzerinde çalışılmış dosyalar ile yeni bir dosya oluşturma seçenekleri bulunmaktadır. Kullanıcılar yeni belge oluşturma seçeneğini seçtikten sonra oluşturulacak belgeye ait sayfa özelliklerini ayarlaması gerekmektedir.

Sayfa özellikleri seçeneğinde bu belgenin hangi amaç için oluşturulacağı (basılı, web veya dijital yayıncılık), sayfa boyutu, sayfa yönü, sayfa sayısı, sütun sayısı ve kenar boşlukları gibi ayarlamalar yapılmaktadır. Sayfa özellikleri ayarlanarak oluşturulan belge üzerinde çalışmak için programın sunduğu çeşitli araçlar ve paneller kullanılmaktadır. Belge alanı içerisinde sayfa özellikleri ayarlanmış belge ve bu belgenin üst ve sol tarafında yer alan bir cetvel bulunmaktadır. Ayrıca ekranın sol tarafında Araçlar (Tools) paneli, üst tarafında Kontrol (Control) paneli, onun üstünde yapabilecek tüm komutları içeren menüler ve son olarak sağ tarafta ise eklenen sayfalar ile sayfa içerisine eklenen öğelere ilişkin çeşitli ayarların yapıldığı birtakım paneller bulunmaktadır.


Oluşturulmak istenen yayına ait tüm ayarlamalar ekranda bulunan araçlar paneli, kontrol paneli ve diğer paneller yardımıyla yapılmaktadır. Ayrıca oluşturulacak yayınlara ait tasarımlar yine bu paneller yardımıyla yapılmaktadır. Adobe InDesign programında hazırlanan yayının tasarım dosyasının uzantısı INDD olarak kaydedilmektedir.

Hazırlanan bir yayının tasarım dosyası oluşturulduktan sonra nasıl bir belge üretilmek isteniyor ise (PDF, etkileşimli PDF, ePUB, SWF, HTML, JPEG, PNG vb.) o belge formatında ürün dosyası oluşturulabilmektedir. Ayrıca InDesign programının CC (Creative Cloud) versiyonunda kullanıcılarına sunduğu bulut hizmetiyle, kullanıcılar hem oluşturdukları ürünleri bir bulut depolama alanında saklayabilmekte hem de istenilen kullanıcılarla paylaşabilmekte veya farklı kullanıcıların oluşturduğu kütüphanelerden yararlanabilmektedir.

Adobe InDesign programında yayın tasarım süreci Publisher programında anlatıldığı biçimde gerçekleştirilmektedir. Öncelikle hazırlanmak istenen yayının sayfa sayısı, marj ayarları, sayfa boyutu, sütün sayısı, sayfa yönü gibi sayfa özellikleri ayarlanmalıdır. Daha sonra oluşturulacak yayında kullanıla- cak metin, resim, şekil, tablo gibi tüm öğeler sayfaya eklenerek yayının tasarımı yapılmalıdır.

Metinlere ilişkin tipografik öğeler, şekillere ait dolgu ve kenarlık renkleri ile efektler, resimlere ait kenarlık, yerleşim düzeni ile çeşitli efektler, buton, resim galerisi, video, ses gibi çeşitli interaktif öğelere ilişkin ayarlar Kontrol (Control) ve diğer paneller yardımıyla yapılmalıdır. Diğer masaüstü yayıncılık programlarında olduğu gibi InDesign programında da hazırlanan yayında kullanılan tüm resim, ses, video gibi öğeler tasarım dosyasıyla birlikte aynı klasörde saklanmalıdır. Tasarım işlemi bittikten sonra yazım, dilbilgisi, resim, renk, sayfa düzeni gibi kontroller yapıldıktan sonra hazırlanan yayın ne tür bir ürün (basılı, web veya dijital yayın) olarak üretilecek ise o formata göre kaydedilmesi gerekmektedir.


 

Bir Cevap Yazın