AnaSayfa

Sözlü kompozisyonun değişebilirliğine, esnekliğine karşın yazılı kompozisyon daha değişmez ve durağandır. Bu yönüyle daha kuralcı ve daha düzenli, üzerinde düşünülüp oluşturulan bir anlatımdır, diyebiliriz. Okur, yazılı bir metni tekrar tekrar okuyabilir; ancak yazar, okurun tepkisini hemen göremez. 

Web
Grafik
Tasarım
ve
Reklam

e-pazarlama temsili
  

E-Pazarlama Nedir?

Bilgi çağı, küreselleşmeyle birlikte rekabetin yoğun olduğu pazarları ortaya çıkarmıştır. Yeni ekonomide işletmeler; yeni pazarlama kavramlarına ve yaklaşımlarına gereksinimi arttırmıştır.

Dijital Pazarlama temsili
  

Dijital Pazarlama Nedir?

Teknolojik uygulamaların ticari işlemler için kullanılmaya başlamasıyla birlikte pazarlama biliminin pazara yaklaşımında da önemli değişiklikler olmaya başlamıştır. Pazar yerini dijital

  

E-İşletme Nedir?

Ülkeler arası ekonomik ve siyasal ilişkilerin değişerek soğuk savaş koşullarının etkisinin kaybolmasıyla başlangıçta akademik amaçlı kullanıma açılan İnternet daha sonraları

Eğitim

Web Teknolojisinin Evrimi

İnternete bağlanmanın maliyetleri düştükçe ve İnternet ulaşımının kolaylaşması ile bu ağı kullananların sayısı giderek artmıştır. Web tabanlı uygulamaların kullanıcı odaklı olması bu hızlı artış üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmuştur. World Wide Web ifadesinin kısaltması olarak kullanılan Web (veya WWW), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper düzeyde metin transfer protokolüne (http) dayalı dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemdir. 

 

Web Grafik Tasarım Kalite Faktörleri ve Standartları

Bir web projesi için grafik tasarım fonksiyonel kalite faktörlerini şöyle sıralayabiliriz: Web grafik tasarım alanında sık sık geçen ve Bill

 

WEB GRAFİK TASARIMI TANIMI

Web siteleri, son derecede geniş ve kapsamlı, iletişim, enformasyon, yayın, araştırma, öğrenim, paylaşım, tanıtım, alış-veriş, ticaret, sosyalleşme, eğlence olanakları sağlamaktadır.

 

WEB GRAFİK TASARIMIN KISA TARİHÇESİ

Modern ve postmodern dünyada küresel öneme sahip teknolojik buluşlara baktığımızda ve bunların tarihsel ve kültürel kökenlerini araştırdığımızda, çoğu buluşun, önceden

Bilişim Hukuku

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte sanal dünyada üretilen içerik, yapı ve tasarımlar doğal olarak hızla artmaktadır. Fakat İnternetin sunduğu bu imkânlar, aynı ortamda çok hızlı bir şekilde kopyalanmakta ve izinsiz kullanılmaktadır. Böylece üretilen içerikler oluşturulan tasarımlar kolaylıkla el değiştirmekte ve insan emeğinin ürettiği değer hiçe sayılarak haklar ihlal edilmektedir.

  

TELİF HAKLARINI DÜZENLEYEN ULUSLAR ARASI MEVZUAT

Aşağıda öncelikle telif haklarına ilişkin uluslar arası bağlamda ne gibi düzenlemeler olduğu verilecektir. Daha sonra Ulusal düzeyde tarihsel süreç içerisinde

  

Yayımcılık Kavramları

Yayın – Yayım Ayrımı Türkçe’nin en karıştırılan iki kelimesi “yayın” ve “yayım”dır. Bu iki kavramın özellikle fiil halleri dilimize yanlış

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK)

Telif haklarını anlamayı kolaylaştıracak bazı kavramların sıralandığı bu başlıkta kanunun vermiş olduğu tanımlara da yer verilmiştir. Fikri Mülkiyet Fikri mülkiyet,